Geocerdanya, S.C. porta una experiència acumulada de més de 750 projectes, fins a l’any 2009. D’aquests se’n destaquen els següents:

Estudi Geotècnic realitzat per a la nova ubicació del poble de Solés de Tiurana, degut a la evacuació per la construcció del pantà de Tiurana. (Noguera)

Estudi Hidrogeològic de la vall del Torrent de Riell, degut a l’abocament d’aigües residuals per part de la urbanització de Nèfol. Es realitza un estudi d’impacte d’aquestes aigües i es realitza un seguiment del abocament. (Cerdanya)

Estudi geotècnic per a la construcció d’un edifici de vivendes plurifamiliar de 10 plantes, dues d’elles soterrades. (Barcelonès)

Realització d’estudi de vials i estudi geotècnic per a la construcció d’un polígon industrial al Pla de Codina. (Cerdanya)

Estudi d’estabilitat d’un talús en substrat paleozoic, el qual va presentar inestabilitat. Es va realitzar un estudi detallat de les inestabilitats i es van aportar les solucions d’estabilització més adients. (Cerdanya)

EG232-02 (Solés de Tiurana)

EG702-07 (Polígon Industrial Pla de Codina)

EG168-02 (Rda. Sant Pau, Barcelona)

EH743-08 (Torrent de Riell)

EG655-07 (Martinet de Cerdanya)

Alguns Projectes realitzats

Zone de Texte: Professionals al vostre servei
Zone de Texte: Geologia-Estudis Geotècnics-Talussos-Hidrogeologia-Geoturisme
Cerdanya-Alt Urgell-Catalunya