Zone de Texte: Professionals al vostre servei
Zone de Texte: Qui Som:

Geocerdanya, S. C. va néixer el més de Novembre de l’any 2000, a Bellver de Cerdanya. Així doncs compta amb més de vuit anys d’experiència en els camps de la geotècnia, la hidrogeologia i la geologia en general.

Durant aquest període de temps ha realitzat més de 750 informes, realitzats al llarg de tota la geografia catalana. Alguns dels treballs han estat realitzats al país veí de França.

L’empresa disposa de la maquinaria necessària per tal de poder realitzar sondeigs continus, helicoïdals, extracció de mostres, realització d’assaigs penetromètrics i realització d’assaigs SPT.

Estem en estreta col·laboració amb laboratoris d’assaigs, bé sigui en lmbit de sòls com en lmbit d'aigües.

Tots els estudis i informes realitzats passen per el control de tècnics del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, obtenint el visat corresponent per a cadascun dels treballs realitzats.

Els sondeigs realitzats per l’empresa en els treballs es realitzen mitjançant l’empresa Geo-Cervall, S.L. de la seva propietat. Geo-Cervall, S.L. és una empresa Acreditada per la Generalitat de Catalunya en UNE-EN ISO/iec 17025:2005.

L’objectiu de Geocerdanya, S.C. per al futur, és poder mantenir la professionalitat en els seus estudis, i l’adquisició dels medis materials necessaris per a millorar el servei.

Geocerdanya, S.C.

c/ Sant Antoni, 29

25720 Bellver de Cerdanya

 

Dades de Contacte:

Telèfon: 973 510 866

Fax: 973 510 866

E-mail: geocerdanya@yahoo.com

             geocerdanya@terra.es

Zone de Texte: Geologia-Estudis Geotècnics-Talussos-Hidrogeologia-Geoturisme
Cerdanya-Alt Urgell-Catalunya